Issuing of a visa sticker at the Border Crossing Point Dragonja (112832/EU XXV.GP)

RAT: 11525/16 PUBLIC
27.07.2016
englisch

EU-V: U32 Offizielles Ratsdokument

Issuing of a visa sticker at the Border Crossing Point Dragonja

Erstellt am 27.07.2016 von: Inneres

Eingelangt am 27.07.2016, U32 Übermittlung

 Aufklappen
Linkart Link
RMA
RMA
RMA
 Aufklappen
Code Sachgebiet
VISA 251 Visumpolitik
FRONT 306 Grenzen
COMIX 547 Gemischter Ausschuss EU/Island/Norwegen
 Aufklappen