Loss of visa stickers at the Finnish Embassy in Beijing (17239/EU XXVII.GP)

RAT: 7186/20 PUBLIC
03.04.2020
englisch

EU-V: U32 Offizielles Ratsdokument

Loss of visa stickers at the Finnish Embassy in Beijing

Erstellt am 03.04.2020 von: Inneres

Eingelangt am 03.04.2020, U32 Übermittlung

 Aufklappen
Linkart Link
RMA
RMA
RMA
RMA
 Aufklappen
Code Sachgebiet
VISA 39 Visumpolitik
FRONT 78 Grenzen
CHINE 3 Beziehungen zu China
COMIX 143 Gemischter Ausschuss EU/Island/Norwegen
 Aufklappen