Sixth EU-SADC Joint Committee of Senior Officials, Brussels, 9-10 July 1998 (52520/EU XX.GP)

RAT: 10353/98 LIMITE
28.07.1998
englisch

EU-V: Berichte u. Beratungsergebnisse

Sixth EU-SADC Joint Committee of Senior Officials, Brussels, 9-10 July 1998

Eingelangt am 28.07.1998, Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten (2.1.9010/00043e-III.2/98)

 Einklappen
Datum EU-Datenbanknr. Dokument der EU-Vorlage Sprache Einstufung
15.09.1998 53945/EU XX.GP
englisch LIMITE

EU-Vorlage Berichte u. Beratungsergebnisse

Sixth EU-SADC Joint Committee of Senior Officials, Brussels, 9-10 July 1998

Eingelangt am 15.09.1998, Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten (2.1.9010/0046e-III.2b/1998)

 Aufklappen
Code Sachgebiet
AFRICA 16 Beziehungen zu Afrika
 Aufklappen
 Aufklappen
Datum Dok.Nr.
Art Betreff
04.09.1998 NON: 6585/98 EUTO
Sitzung Gruppe Afrika am 7.9.1998 (53414/EU XX.GP)