Issue of the long-term management of SIS II Note from Czech delegation (74541/EU XXII.GP)

RAT: 8855/06 LIMITE
04.05.2006
englisch

EU-V: Berichte u. Beratungsergebnisse

Issue of the long-term management of SIS II Note from Czech delegation

Gruppe: Ausschuss Artikel 36

betrifft Sitzung am 16.05.2006

Eingelangt am 04.05.2006, Bundesministerium für Finanzen

 Einklappen
Datum EU-Datenbanknr. Dokument der EU-Vorlage Sprache Einstufung
09.06.2006 76709/EU XXII.GP
englisch LIMITE

EU-Vorlage Berichte u. Beratungsergebnisse

Issue of the long-term management of SIS II Note from Czech delegation

Eingelangt am 09.06.2006, Bundesministerium für Inneres (LR2210/0063-I/7/2006)

 Aufklappen
Datum Dok.Nr.
Art Betreff
09.06.2006 RAT: 7318/06 EUB
Annual Report of Eurojust 2005 (76702/EU XXII.GP)
09.06.2006 RAT: 8196/06 EUB
Europol´s Proposal for the New TE-SAT (76705/EU XXII.GP)
09.06.2006 RAT: CM 1620/06 EUTO
Sitzung Ausschuss Artikel 36 am 16./17.05.2006 (76699/EU XXII.GP)
 Aufklappen
Dok.Nr.
Betreff
RAT: 5596/06 SIS-II-Fragen: Ansatz des österreichischen Vorsitzes (67232/EU XXII.GP)
 Aufklappen
 Aufklappen
 Aufklappen
Datum Dok.Nr.
Art Betreff
17.05.2006 RAT: 9169/06 EUB
Issue of the long-term management of SIS II (75259/EU XXII.GP)
 Aufklappen
Datum Dok.Nr.
Art Betreff
09.06.2006 RAT: CM 1620/06 EUTO
Sitzung Ausschuss Artikel 36 am 16./17.05.2006 (76699/EU XXII.GP)