Report of the Radio Communication Expert Group meeting of 5-6 October 2010 (43687/EU XXIV.GP)

RAT: 16136/10 LIMITE
28.12.2010
englisch

EU-V: Berichte u. Beratungsergebnisse

Report of the Radio Communication Expert Group meeting of 5-6 October 2010

Gruppe: Gruppe "Strafverfolgung"

betrifft Sitzung am 17.11.2010

Eingelangt am 28.12.2010, Bundesministerium für Inneres (BMI-LR2210/0286-I/7/2010)

 Aufklappen
Datum Dok.Nr.
Art Betreff
28.12.2010 RAT: 15024/10 EUB
Draft Guide for Joint Police Operations (JPOs) (43683/EU XXIV.GP)
28.12.2010 RAT: CM 5383/10 EUTO
Sitzung Gruppe Strafverfolgung und Gemischter Ausschuss (EU/Island/Norwegen/Schweiz/Liechtenstein) am 17.11.2010 (43678/EU XXIV.GP)
 Aufklappen
Dok.Nr.
Betreff
RAT: 12364/10
RAT: 10141/09
 Aufklappen
 Aufklappen
 Aufklappen
Datum Dok.Nr.
Art Betreff
15.06.2011 RAT: 5094/11 EUB
Progress report of the Radio Communications Expert Group (54069/EU XXIV.GP)