JHA Counsellors (DAPIX) Date: 14 November 2019 Time: 14.30 Venue: COUNCIL JUSTUS LIPSIUS BUILDING Rue de la Loi 175, 1048 BRUSSELS (2125/EU XXVII.GP)

RAT: CM 4717/19 PUBLIC
08.11.2019
englisch

EU-V: Tagesordnung

JHA Counsellors (DAPIX) Date: 14 November 2019 Time: 14.30 Venue: COUNCIL JUSTUS LIPSIUS BUILDING Rue de la Loi 175, 1048 BRUSSELS

Gruppe: JI-Referenten

betrifft Sitzung am 14.11.2019

Erstellt am 08.11.2019 von: Inneres

Eingelangt am 08.11.2019, U32 Übermittlung

 Aufklappen
Linkart Link
RAT
RAG
 Aufklappen
 Aufklappen
 Aufklappen
 Aufklappen