Working Party on the Environment Date: 23 January 2020 Time: 10.00 Venue: COUNCIL LEX BUILDING Rue de la Loi 145, 1048 BRUSSELS (8603/EU XXVII.GP)

RAT: CM 1158/20 PUBLIC
16.01.2020
englisch

EU-V: Tagesordnung

Working Party on the Environment Date: 23 January 2020 Time: 10.00 Venue: COUNCIL LEX BUILDING Rue de la Loi 145, 1048 BRUSSELS

Gruppe: Gruppe "Umwelt"

betrifft Sitzung am 23.01.2020

Erstellt am 16.01.2020

Eingelangt am 16.01.2020, U32 Übermittlung

 Aufklappen
Linkart Link
RAT
RAT
RAG
RMI
 Einklappen
Datum EU-Datenbanknr. Dokument der EU-Vorlage Sprache Einstufung
16.01.2020 12263/EU XXVII.GP
englisch PUBLIC

EU-Vorlage Tagesordnung

Working Party on the Environment Date: 23 January 2020 Time: 10.00 Venue: COUNCIL LEX BUILDING Rue de la Loi 145, 1048 BRUSSELS

Eingelangt am 19.02.2020, U32 Übermittlung

20.01.2020 8890/EU XXVII.GP
englisch PUBLIC

EU-Vorlage Tagesordnung

Working Party on the Environment (morning only) Date: 23 January 2020 Time: 10.00 Venue: COUNCIL LEX BUILDING Rue de la Loi 145, 1048 BRUSSELS

Eingelangt am 20.01.2020, U32 Übermittlung

20.01.2020 12301/EU XXVII.GP
englisch PUBLIC

EU-Vorlage Tagesordnung

Working Party on the Environment (morning only) Date: 23 January 2020 Time: 10.00 Venue: COUNCIL LEX BUILDING Rue de la Loi 145, 1048 BRUSSELS

Eingelangt am 19.02.2020, U32 Übermittlung

 Aufklappen
 Aufklappen
Code Sachgebiet
ENV Umwelt
REUNION Tagung/Sitzung
 Aufklappen