3. Budgetbegleitgesetz 1997 (901 d.B.)

Ausschussbericht

Bericht des Budgetausschusses über die Regierungsvorlage (887 d.B.): 3. Budgetbegleitgesetz 1997

Berichterstatter:in

Karl Gerfried Müller (S)

Budgetausschuß

Hauptgegenstand des Berichts

2. Budgetbegleitgesetz 1997 (887 d.B.)